Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đoàn kinh tế quốc phòng 799/Quân khu 1
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 02063870565
Fax 02063870288
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)