Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thuộc Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 04, tổ 07, đường Chiến thắng sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
Điện thoại 0273822608
Fax 0273980526
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)