Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ số 9a đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
Điện thoại 02583526240
Fax 02583526267
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)