Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Mắt Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 68 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại 05113624283
Fax 05113624283
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)