Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại 02043825001
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)