Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Y tế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại 0333819106
Fax 0333819105
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)