Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV cảng Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phòng kỹ thuật công nghệ - Công ty TNHH MTV cảng Hải Phòng, phòng 411 số 8A, đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại 0912302268
Fax 0313552049
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)