Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 29 phố Ngô Quyền Phường Quảng Yên thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333680531
Fax 0333680531
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)