Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm y tế dự phòng Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413823521
Fax 02413823521
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)