Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng Phát triển hạ tầng Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 162A Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu
Điện thoại (0511)3816643
Fax (0511)3561499
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)