Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.VVMI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại 02803901912
Fax 0280 3843185
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)