Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty CP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Nhà máy đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại 0643921468
Fax 0643921477
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)