Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty than Na Dương VVMI Chi nhánh Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0253844302
Fax 0253844222
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)