Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 186 Nguyễn Đức Cảnh quận Lê Chân thành phố Hải Phòng
Điện thoại 0313631669
Fax 0313631889
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)