Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 01 phố Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại (0205) 3814619
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)