Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦU ĐƯỜNG CẢNG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 18, Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại 0613840876
Fax 0613840865
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)