Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY THAN NÚI HỒNG VVMI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC VINACOMIN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Xóm Cây Thị, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803826138
Fax 02803826139
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)