Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sư đoàn 324/Quân khu 4
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 02383712023
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)