Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Tài chính - Kế toán, Điện lực Tiền Giang, số 7 đường Học Lạc, phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0732210202
Fax 0733876233
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)