Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ SỐ 418 TỔ 09 PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HÀ GIANG TỈNH HÀ GIANG
Điện thoại 02193861147
Fax 02193875118
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)