Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty địa chất mỏ TKV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phòng đầu tư, Công ty địa chất mỏ TKV, số 304, đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333939842
Fax 0333715067
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)