Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413820994
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)