Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Công Trình Giao Thông Sài Gòn
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 132 Đào Duy Từ Phường 6 Quận 10 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38558649
Fax (08)38558649
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)