Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Bá Thước
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phố 1 thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại 0376561012
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)