Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ KHÓM I, THỊ TRẤN THỚI BÌNH, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU
Điện thoại 07803860399
Fax 07803860399
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)