Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Tổ 33, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại 0293854670
Fax 0293854670
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)