Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Điện lực Thanh Hóa, số 98 Triệu Quốc Đạt, TP. Thanh Hóa
Điện thoại 0372210203
Fax 0373854545
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)