Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 89A - Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113621632
Fax 05113621638
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)