Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 01 Quang Trung, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại 06503823621
Fax 06503813453
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)