Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 5 Hùng Vương - Phường 1 - thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang
Điện thoại (073)3870212
Fax (073)3874729
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)