Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính tỉnh Tiền Giang
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 40 Hùng Vương, Phường 7, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại 0733872797
Fax 0733975323
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)