Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Du lịch, Sản xuất, Thương mại Hương Phong
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 01 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng
Điện thoại (064)3511577
Fax (064)3511711
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)