Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tân Linh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 0985717028
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)