Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 136 Phạm Ngọc Thạch - Phường Lộc Hạ - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại 03503648554
Fax 03503648657
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)