Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh thuộc ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại 07103858797
Fax 07103858797
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)