Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Châu Thành
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Điện thoại (072)3887455
Fax (072)3887468
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)