Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại 0673852144
Fax 0673859544
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)