Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NÔNG THÔN TIỀN GIANG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ SỐ 89 ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG, VIỆT NAM
Điện thoại 0733976176
Fax 0733872289
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)