Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV than Khe Chàm TKV
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phòng ĐTXD&MT, Công ty TNHH MTV than Khe Chàm TKV, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333868610
Fax 0333868267
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)