Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 28, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103811706
Fax 05103859177
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)