Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Hùng Vương
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 51 LKH1 đường 37 m, khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0253775247
Fax 0253713733
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)