Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383822150
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)