Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Hà Giang, công ty Điện lực I
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Kế hoạch Vật tư - Điện lực Hà Giang, số 152 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang
Điện thoại 02192210266
Fax 02193866048
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)