Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại 0333862210
Fax 0333863945
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)