Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Kỹ thuật Binh chủng/TCKT
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 069536868
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)