Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông tỉnh Hà Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Km2, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại 03513843527
Fax 03513843528
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)