Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Xây dựng Số 3
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 6 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3944105
Fax (0511)3944114
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)