Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu 1 - Thị trấn Bích Động - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403874388
Fax 02403874388
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)