Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu GTkênh sau thủy điện nà lè tiểu dự án cụm công trình thủy lợi nghĩa lộ , tỉnh yên bái
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái, phường Đồng Tâm , Tp. Yên Bái
Điện thoại 0293852535
Fax 0293852008
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)