Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sa Đéc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc
Điện thoại (067)3865336
Fax (067)3865336
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)